Alpler’in Son Üç Problemi / Anderl Heckmair

Otuzlu yıllarda Avrupa nın en iyi dağcıları “Alpler”in son problemleri nin üstesinden gelebilmek için saygı duyulacak bir cesaretle inatçı bir uğraş vermekteydiler. Bu son problemler özellikle tırmanılması çok zor olan ve dağcılık adına adeta insanın olanaklarının son sınırını oluşturan kuzey yüzleriydi. İhtişamları ve zorluk dereceleriyle üç duvar öne çıkıyordu: “Büyük Joraslar (Grandes Jorasses), Mattherhorn (Cervino) ve Eiger. Anderl Hekmair dağcılar “Joraslara ilk tırmanabilme yarışı”nda yer almıştır. Ancak 1938 de Eiger in Kuzey Duvarını ilk tırmanın ekibin üyelerinden biri özellikle Heckmair dir. Bu kitapta büyük bir sevinçle karşılanan bu zafer anlatılmaktadır. 1937 yılına kadar yapılan birçok çıkış denemesinde hiçbir dağcı Eiger kuzey duvarından canlı olarak geri dönememiştir. Bundan ötürü Heckmair ve arkadaşlarının bu başarısını dağcılık tarihin bir dönüm noktasıdır.

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.