Dağlarımız / İsmet Ülker

Dağ sporları ve dağ turizmi konularını analitik ve sistematik bir anlayışla ele alarak inceleyen “Dağlarımız” ana başlıklı bu kaynak eser başlıca üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; dağ sporları ve dağ turizmi konuları üzerinde durulurken, ikinci bölümde; yüksek dağlarımız ile mevcut ve potansiyel kaynak alanlarının değerlendirilmesi ve tanıtımı amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde ise, geri kalmış yöreler olarak tanımlanan orta yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanların dağ sporları ve dağ turizmi hareketleri ile nasıl kalkındırılacağı üzerinde durulmuş, bu bağlamda öncelikli yatırım ve proje alanlarının saptanmasına çalışılmıştır.

You may also like...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.