Doğada Yaşam Sürdürmenin El Kitabı Survival / İ. Kenan Atasavun

Doğada Yaşamı Sürdürmenin El Kitabı; zor koşullarda doğada hayatta kalmadın bir dizi tekniklerini içeriyor..