Türkiye’nin sıradağları ve dağları / Süleyman Türkünal

Süleyman Türkünal Toros’larla ilgili jeolojik etüd kitabını1969’da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu jeolojisi ile ilgili kitabını 1980 yılında, Türkiye’nin sıradağları ve dağları kitabını 1987’de , Kahramanmaraş ili enlemleri ile Engizek sıradağları arasında kalan bölgenin jeolojisi kitabını ise 1996 yılında yayınlamıştır.

You may also like...